Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Publikationer

Hensigtserklæring mellem Danmarks regering og Grønlands Naalakkersuisut om finansiering til vandkraftprojekter

Statsministeriet

Naalakkersuisut har som målsætning at øge den grønne energiproduktion, og Inatsisartut vedtog den 9. november 2021 forslag til Inatsisartutlov om rammebetingelser for anlæg, finansiering og drift af vandkraftværker med tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat.

Naalakkersuisut vil med loven udvide Buksefjorden Vandkraftværk til at forsyne Nuuk og anlægge et nyt vandkraftværk til at forsyne Qasigiannguit og Aasiaat. Projekterne ventes at øge andelen af vedvarende energi i den offentlige forsyning fra ca. 70 pct. til ca. 90 pct. Det vil bidrage til at reducere Grønlands CO2-udledning med ca. 114.000 tons i 2030 og udgøre et vigtigt skridt i retning af et mere bæredygtigt samfund i overensstemmelse med FN's Verdensmål og Parisaftalen. 

Ud over de klima- og miljømæssige gevinster, så vil vandkraftprojekterne bidrag til økonomisk vækst og forbedre rammevilkårene for erhvervslivet. Naalakkersuisut forventer også, at der vil være markante positive effekter for borgerne i form af en fremtidssikret energiinfrastruktur, der på sigt vil muliggøre lavere energipriser. Projekterne vil endvidere medvirke til generelt at synliggøre Grønlands betydelige vandkraftpotentialer for mulige investorer.

Det er Naalakkersuisuts vurdering, at vandkraftprojekterne vil være både en samfunds- og driftsøkonomisk rentabel investering, og Naalakkersuisut bemyndiges med loven til at optage lån inden for et samlet gældsmaksimum på 3,1 mia. kr.

Vandkraftprojekterne har et meget stort økonomisk omfang i forhold til Grønlands økonomi og nødvendiggør betydelig låntagning. Der er samtidig tale om samfundskritisk infrastruktur.

Regeringen og Naalakkersuisut har et tæt, godt og konstruktivt samarbejde på en lang række områder og ønsker at styrke samarbejdet også om klimaindsatsen og den grønne omstilling.  

Regeringen og Naalakkersuisut er på den baggrund enige om i fællesskab i regi af Finansministeriet og Finansdepartementet at afdække, om – og i givet fald, hvordan – man fra dansk side kan bidrage i forbindelse med finansiering af de konkrete grønlandske vandkraftprojekter. Afdækningen skal være afsluttet i efteråret 2022.

Hensigtserklæring Mellem Danmarks Regering Og Grønlands Naalakkersuisut Om Finansiering Til Vandkraftprojekter I Grønland Som Led I Den Grønne Omstilling (1)
pdf (144 Kb)