Publikationer

Oversigt over forventede fremsættelser mv. frem til vinterferien

Statsministeriet
Forside til froventede fremsættelse af lovforslag m.v. frem til vinterferien 2023
pdf (234 Kb)