Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Statsministeren tager udviklingsministerens redegørelse til efterretning

Statsminister Anders Fogh Rasmussen modtog g.d. en redegørelse fra udviklingsministeren. I redegørelsen, der er udarbejdet af advokat Michael Havemann, beskrives ejer- og driftsforhold med hensyn til selskabet Skindbjerg Grise ApS samt de nærmere omstændigheder omkring selskabets beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft. På grundlag af redegørelsen og udviklingsministerens ledsagende bemærkninger er det Statsministeriets vurdering, at de konstaterede uregelmæssigheder omkring opholds- og arbejdstilladelser for ansatte hos Skindbjerg Grise ApS kan resultere i, at der gøres et ansvar gældende over for udviklingsministerens ægtefælle, men at udviklingsministeren ikke kan lastes for disse forhold.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen udtaler i den anledning:

”Jeg har besluttet at tage udviklingsministerens redegørelse til efterretning, eftersom en gennemgang af sagen viser, at der ikke er noget at komme efter i forhold til ministeren. Jeg vil imidlertid benytte lejligheden til at understrege, at det er af afgørende betydning for fortsat ordnede forhold på det danske arbejdsmarked, at reglerne om ophold- og arbejdstilladelse efterleves af arbejdsgiverne og håndhæves af myndighederne.”

*

Udviklingsministerens skrivelse af g.d. til statsministeren med bilag samt Statsministeriets notat indeholdende en sammenfattende vurdering af sagen vedlægges.

Udviklingsministerens brev til statsministeren

Advokat-redegørelse

Udviklingsministerens pressemeddelelse

Statsministeriets notat